...
MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH NĂM 2020

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế Thu nhập cá nhân, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020. Văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020

2020-09-16 10:18:37

...
Điểm mới của Thông tư 13 thay thế Thông tư 16 về sản xuất sản phẩm phần mềm

Thông tư này xác định các tiêu chí về một hoạt động sản xuất đủ điều kiện là hoạt động "sản xuất phần mềm", nhằm xác định chính sách ưu đãi thuế TNDN dành cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm.

2020-09-11 22:10:30

...
CÔNG VĂN số 2835/TCT-TTKT (14/07/2020) của Tổng Cục Thuế Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 68/2020/NĐ-CP về giao dịch liên kết

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 68/2020/NĐ-CP về giao dịch liên kết

2020-08-02 11:01:58

...
Dịch vụ quản lý

Hỗ trợ và tư vấn làm các thủ tục hành chính, xây dựng chiến lược nhân sự, xây dựng hệ thống lương. Đăng ký lao động và làm hồ sơ BHXH hàng tháng

2019-07-03 10:50:30

...
Dịch vụ thuế

Với hơn 5 năm kinh nghiệm, chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết cho khách hàng về hệ thống kế toán, tài chính và quản trị rủi ro cho từng loại hình doanh nghiệp.

2019-07-03 10:47:28

...
Dịch vụ tư vấn kế toán

Hỗ trợ phương pháp lưu trữ và truy xuất thông tin dữ liệu nếu doanh nghiệp cần, sắp xếp có hệ thống và bàn giao lại cho doanh nghiệp.

2019-07-03 10:41:51

...
Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

Thu lệ phí trước bạ ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống,7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài, tăng lương tối thiểu vùng từ 180.000 – 250.000 đồng/tháng… là những chính sách có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. 1. Tăng lương tối thiểu vùng từ 180.000 – 250.000 đồng/tháng Theo…

2019-06-17 21:25:28

...
Điểm mới của luật kế toán 88/2015/QH13 có hiệu lực từ 01/01/2017

Ngày 20/11/2015, Quôc hội đã thông qua Luật số 88/2015/QH13- Luật Kế toán (sửa đổi) có hiệu lực từ 01/01/2017 thay thế Luật kế toán số 03/2003/QH11. Luật số 88/2015/QH13 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ…

2019-06-17 03:55:50