MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH NĂM 2020


...


Sau 7 năm kể từ khi Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế TNCN năm 2007 có hiệu lực thi hành (01/07/2013), thì đến ngày 02/06/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế Thu nhập cá nhân như sau :

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế được điều chỉnh tăng từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng.

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc được điều chỉnh tăng từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020 và được áp dụng từ kỳ tình thuế năm 2020.

Như vậy, đối với các Công ty đã khấu trừ thuế TNCN 6 tháng đầu năm 2020 theo mức giảm trừ gia cảnh quy đinh tại khoản 1 Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được bổ sung, sửa đổi một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 thì sẽ được xác định lại số thuế TNCN phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế TNCN năm 2020.

Việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh như trên sẽ là một sự hỗ trợ rất lớn cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng so với năm 2013 và đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành gây khó khăn cho toàn bộ nền kinh tế hiện nay.

vui lòng xem chi tiết toàn bộ văn bản tại đây

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc cần tư vấn mọi người có thể để lại thông tin bên dưới để được tư vấn hỗ trợ nhé.