Các mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT đầu vào


...


Theo thông tư số 10/2014 /TT-BTC ngày 17/01/2014 về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, có các trường hợp mất hóa đơn được quy định như sau:

1. Các trường hợp về mất hóa đơn GTGT đầu vào

1.1. Mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành hóa đơn

Theo khoản 3 điều 7 của thông tư 10/2014 quy định.

– Không xử phạt: nếu việc mất, cháy, hỏng hoá đơn trước khi thông báo phát hành được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

– Phạt cảnh cáo: nếu việc mất, cháy, hỏng hoá đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hoá đơn và có tình tiết giảm nhẹ; Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

– Phạt tiền từ: 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng nếu việc mất, cháy, hỏng, hoá đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

1.2. Hành vi vi phạm về quy định về mua hóa đơn của cơ quan thuế.

– Đối với hành vi không khai báo việc làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập.

+ Không xử phạt nếu việc mất, cháy, hỏng hoá đơn đã mua nhưng chưa lập được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

+ Phạt cảnh cáo nếu việc mất, cháy, hỏng hoá đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hoá đơn và có tình tiết giảm nhẹ;

+ Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt là 6.000.000 đồng.

+ Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu việc mất, cháy, hỏng, hoá đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

– Do đó khi xảy ra việc mất hóa đơn đầu vào bạn cần thông báo với cơ quan thuế sớm để kịp thời khắc phục.

2. Các bước xử lý khi bên mua làm mất hóa đơn đầu vào.

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó vì một lý do gì đó người bán hoặc người mua làm mất hóa đơn liên 2 thì cần xử lý như sau:

– Lập biên bản ghi nhận sự việc >> Mẫu biên bản ghi nhận mất hóa đơn.

– Bên làm mất hóa đơn lập mẫu BC21/AC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp của mình.

bao-mat-chay-hong-hoa-don

– Photo, công chứng hóa đơn liên 1, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu.

hoa-don-bi-mat

Việc thực hiện các bước trên để làm hồ sơ lưu lại doanh nghiệp và lúc này hóa đơn đầu vào vẫn được kê khai và khấu trừ thuế bình thường.

Nguồn Lamketoan.vn