Quy định hiện tại hướng dẫn hóa đơn điện tử là Thông tư 32/2011/TT - BTC và Nghị định 119/2018/NĐ - CP, tuy nhiên ở 2 văn bản này chưa nêu rõ vấn đề trên. Tuy nhiên trả lời cho vấn đề này, Tổng cục thuế đã có ban hành Công văn số 68/TCT-CS ngày 05/01/2019: "Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không bị giới hạn số dòng trên một tờ hóa đơn nên hóa đơn điện tử không đính kèm bảng kê"

Theo Luật kế toán 88/2015/QH13 và Nghị định 174/2016/NĐ - CP, Công văn 1594/BTC-CĐKT ngày 08/02/2017 và Công văn 10622/BTC-CĐKT ngày 10/08/2017:

- Hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

- Chỉ có Doanh nghiệp được Bộ Tài Chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán mới được cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ lập báo cáo tài chính, dịch vụ tư vấn kế toán

- Tra cứu danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện: www.mof.gov.vn hay http://bit.do/dsdn-dich-vu-ke-toan

- Trường hợp Doanh nghiệp và khách hàng cùng thỏa thuận thực hiện cung cấp dịch vụ kế toán và sử dụng dịch vụ kế toán sai quy định sẽ bị phạt hành chính theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP, qua đó:

+ Khoản 2 điều 28, Bên cung cấp dịch vụ: phạt 40 triệu - 50 triệu

+ Khoản 2 điều 17, Bên sử dụng dịch vụ: phạt 10 triệu - 20 triệu.

Do vậy, Việc lựa chọn 1 đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán cũng cần phải đúng quy định và là công việc quan trọng của Doanh nghiệp.

Căn cứ tiết d, khoản 7 điều 5 Thông tư 219/2013/TT - BTC: Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thủy; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm.

Do đó, đa số doanh thu hoa hồng đại lý bán đúng giá là không cần khai và nộp thuế GTGT, tuy nhiên Doanh nghiệp nên lưu ý với 1 số dịch vụ hoa hồng đại lý vận tải quốc tế, hàng không, hàng hải ở khâu nhập khẩu hàng hóa về Việt nam sẽ vẫn phải chịu thuế GTGT 10%. Một số trường hợp khác Doanh nghiệp ký hợp đồng hợp tác với những tổ chức, cá nhân là đại lý của các hãng vận tải, hàng không, hàng hải thì cũng phải khai và nộp thuế GTGT vì các Doanh nghiệp này không được xem lại đại lý bán đúng giá.

Tham khảo thêm tại: Công văn 8430/CT-TTHT Cục thuế Hà Nội ngày 3 tháng 8 năm 2018 Công văn 4361/TCT-DNL ngày 26 tháng 9 năm 2017​​

Theo điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 quy định về mức xử phạt đối
với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định như sau:


1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.
2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).
3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.
4. Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.
5. Phạt tiền 2.800.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.
6. Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.
b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc
trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Thông tư này.
c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy
định không phải nộp hồ sơ khai thuế).
d) Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp
hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.”

Tư vấn thêm