Người bán có được xuất hóa đơn điện tử có được và đính kèm bảng kê?

Quy định hiện tại hướng dẫn hóa đơn điện tử là Thông tư 32/2011/TT - BTC và Nghị định 119/2018/NĐ - CP, tuy nhiên ở 2 văn bản này chưa nêu rõ vấn đề trên. Tuy nhiên trả lời cho vấn đề này, Tổng cục thuế đã có ban hành Công văn số 68/TCT-CS ngày 05/01/2019: "Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không bị giới hạn số dòng trên một tờ hóa đơn nên hóa đơn điện tử không đính kèm bảng kê"

Những công ty nào được phép cung cấp dịch vụ kế toán?

Theo Luật kế toán 88/2015/QH13 và Nghị định 174/2016/NĐ - CP, Công văn 1594/BTC-CĐKT ngày 08/02/2017 và Công văn 10622/BTC-CĐKT ngày 10/08/2017:

- Hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

- Chỉ có Doanh nghiệp được Bộ Tài Chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán mới được cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ lập báo cáo tài chính, dịch vụ tư vấn kế toán

- Tra cứu danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện: www.mof.gov.vn hay http://bit.do/dsdn-dich-vu-ke-toan

- Trường hợp Doanh nghiệp và khách hàng cùng thỏa thuận thực hiện cung cấp dịch vụ kế toán và sử dụng dịch vụ kế toán sai quy định sẽ bị phạt hành chính theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP, qua đó:

+ Khoản 2 điều 28, Bên cung cấp dịch vụ: phạt 40 triệu - 50 triệu

+ Khoản 2 điều 17, Bên sử dụng dịch vụ: phạt 10 triệu - 20 triệu.

Do vậy, Việc lựa chọn 1 đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán cũng cần phải đúng quy định và là công việc quan trọng của Doanh nghiệp.

Doanh thu hoa hồng đại lý bán đúng giá có thuế VAT

Căn cứ tiết d, khoản 7 điều 5 Thông tư 219/2013/TT - BTC: Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thủy; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm.

Do đó, đa số doanh thu hoa hồng đại lý bán đúng giá là không cần khai và nộp thuế GTGT, tuy nhiên Doanh nghiệp nên lưu ý với 1 số dịch vụ hoa hồng đại lý vận tải quốc tế, hàng không, hàng hải ở khâu nhập khẩu hàng hóa về Việt nam sẽ vẫn phải chịu thuế GTGT 10%. Một số trường hợp khác Doanh nghiệp ký hợp đồng hợp tác với những tổ chức, cá nhân là đại lý của các hãng vận tải, hàng không, hàng hải thì cũng phải khai và nộp thuế GTGT vì các Doanh nghiệp này không được xem lại đại lý bán đúng giá.

Tham khảo thêm tại: Công văn 8430/CT-TTHT Cục thuế Hà Nội ngày 3 tháng 8 năm 2018 Công văn 4361/TCT-DNL ngày 26 tháng 9 năm 2017​​

Tư vấn thêm