Dịch vụ kế toán
Hỗ trợ phương pháp lưu trữ và truy xuất thông tin dữ liệu nếu doanh nghiệp cần, sắp xếp có hệ thống và bàn giao lại cho doanh nghiệp.
Dịch vụ thuế
Với hơn 5 năm kinh nghiệm, chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết cho khách hàng về hệ thống kế toán, tài chính và quản trị rủi ro cho từng loại hình doanh nghiệp.
Dịch vụ quản lý
Hỗ trợ và tư vấn làm các thủ tục hành chính, xây dựng chiến lược nhân sự, xây dựng hệ thống lương. Đăng ký lao động và làm hồ sơ BHXH hàng tháng

Dịch vụ kế toán

KIỂM TRA

Dịch vụ thuế

KIỂM TRA

Dịch vụ quản lý

KIỂM TRA