...
Điểm mới của luật kế toán 88/2015/QH13 có hiệu lực từ 01/01/2017

Ngày 20/11/2015, Quôc hội đã thông qua Luật số 88/2015/QH13- Luật Kế toán (sửa đổi) có hiệu lực từ 01/01/2017 thay thế Luật kế toán số 03/2003/QH11. Luật số 88/2015/QH13 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ…

2019-06-17 03:55:50

...
Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

Thu lệ phí trước bạ ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống,7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài, tăng lương tối thiểu vùng từ 180.000 – 250.000 đồng/tháng… là những chính sách có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. 1. Tăng lương tối thiểu vùng từ 180.000 – 250.000 đồng/tháng Theo…

2019-06-17 21:25:28

...
Dịch vụ tư vấn kế toán

Hỗ trợ phương pháp lưu trữ và truy xuất thông tin dữ liệu nếu doanh nghiệp cần, sắp xếp có hệ thống và bàn giao lại cho doanh nghiệp.

2019-07-03 10:41:51

...
Accounting Services

Support the method of storing and retrieving data in case of need, systematically arranged and handed over to the enterprises.

2019-07-03 10:48:03

...
Dịch vụ thuế

Với hơn 5 năm kinh nghiệm, chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết cho khách hàng về hệ thống kế toán, tài chính và quản trị rủi ro cho từng loại hình doanh nghiệp.

2019-07-03 10:47:28

...
Tax Services

With more than 5 years of experience, we will advise clients on accounting, finance and risk management systems for each type of business in details.

2019-07-03 10:49:07

...
Dịch vụ quản lý

Hỗ trợ và tư vấn làm các thủ tục hành chính, xây dựng chiến lược nhân sự, xây dựng hệ thống lương. Đăng ký lao động và làm hồ sơ BHXH hàng tháng

2019-07-03 10:50:30

...
Management services

Support and advise on administrative procedures, building human resources strategy, building salary system. Labor registration and monthly social insurance application.

2019-07-03 10:51:59